Junges Landestheater Bayern

Brennet 8a im Landkreis Cham

Im ehemaligen FTK - Markt in Brennet (Landkreis Cham) ist seit Januar 2006 in einer Gemeinschaftsarbeit von deutschen und tschechischen Künstlern, den Regel- und Berufsschulen im Landkreis, der Fachakademie für Holzgestaltung des Bezirks Oberpfalz und dem Landratsam Cham ein neues "Theaterhaus auf Zeit" entstanden. 

V bývalém prodejním centru FTK v Brennetu (okres Cham) vzniklo v lednu 2006 ve spolupráci německých a českých umělců, středních škol a odborných učilišť v okresu, Odborné akademie pro uměleckou úpravu dřeva okresu Horní Falcko a Úřadu zemské rady v Chamu nové „Divadlo na čas“.

Zwei Inszenierungen sind zu sehen: 
"Die Räuber-Loupežnici"
nach Friedrich Schiller (ab 14 Jahren) und 
"Die Böhmer Waldmusikanten"
nach Märchenmotiven der Gebrüder Grimm (ab 5 Jahren). 

Lze zhlédnout dvě inscenace:
"Loupežnici"
podle Friedricha Schillera (od 14 let)
a "Muzikanti z českých lesů"
na motivy pohádky bratří Grimmů (od 5 let).

Der großartige Gestaltungswille und die handwerklich Professionalität haben einen wunderschönen begehbaren Bühnenraum geschaffen, der im Anschluss an die Theateraufführungen als Diskussionsforum, Literaturcafé, Jazzclub und Ausstellungsraum vielseitig genutzt wird:

Díky ohromné tvůrčí vůli a řemeslné profesionalitě bylo vytvořeno nádherné průchozí jeviště, které se po divadelních představeních mnohostranně využívá jako diskuzní fórum, literární kavárna, jazzový klub a výstavní prostor:

Zuschauertribüne / Hlediště im Theater auf Zeit Brennet
im Foyer 1. Stock / Galerie ve foyer
Japanische Ecke / Japonský koutek
Tanzfläche im Bühnenbild / Taneční plocha na jevišti
Eistheke und Café-Bar / Zmrzlinový pult a kavárna-bar
Ausschnitt Vorderbühne / Výřez předního jeviště
Eistheke und Café-Bar / Zmrzlinový pult a kavárna-bar
Jazz auf dem "Tenniscourt" / Jazz na tenisovém hřišti
"Babylon"-Bar / "Babylon"-Bar

Das Theaterhaus entsteht

Entwürfe für das Theaterhaus auf Zeit: 2. Studienjahr der Fachakademie für Holzgestaltung unter der Leitung von Reinald Beier 

Návrhy pro divadlo na neurcitou dobu 2. rocník Odborné akademie pro úpravu dreva pod vedením Reinalda Beiera

In der Fachakademie werden Entwürfe für die Bühne in der Industriehalle erstellt
Besprechung der Entwürfe für die Bühne in Brennet in der Fachakademie Cham
Entwurf der Studenten der Fachakademie für die Bühne in Brennet (Die Räuber)

Holzkonstruktionen unter der Leitung von Anton Spandl, Adolf Bindl und Johann Maurer
Drevená konstrukce pod vedením Antona Spandla, Adolfa Bindla a Johanna Maurera


Elektro- und Metallarbeiten unter der Leitung von Bernhard Eisch, Karl-Heinz Gruber und Klaus Kernbichl
Elektrické a kovu oddelení pod vedením Bernharda Eische, Karla-Heinze Grubera a Klaus Kernbichl

Bau der Zuschauertribüne in Brennet
Einrichtung der Industriehalle in Brennte für "DIe Räuber" hier entsteht gerade der Tennisplatz der Familie Moor
Einrichtung des Bühnenraumes in der Industriehalle Brennet 8a für "Die Räuber": hier wird gerade eine der Bär&Knell Leuchtwände installiert

Lichtwände und Zuschauerstühle aus Recycling-Kunststoff: Bär+Knell 

Svetelné steny a židle pro diváky: Bär+Knell

Leucht-Büsten und Blumenaus Papier und Textil: Hans Wallner 

Svetelné busty a kvetiny: Hans Wallne